برنامه های تدوین و باکس تدوین شرکت طراحی پرتو

افتر افکت : نرم افزاری برای طراحی ، تولید و مدیریت جلوه های ویژه ی سینمایی

ادیوس : نرم افزاری برای اعمال تدوین خطی و غیر خطی

فاینال کات : نرم افزاری ویژه ی تدوین گران باکس اپل جهت تدوین خطی و غیر خطی .

بیمه البرز شرکت رنگسازی ایران شرکت اطلس خودرو شرکت فولاد یزد دانشکده علوم پزشکی