پایگاه داده SQL چیست؟


SQL زبان استاندارد دستیابی و کنترل پایگاه داده ها (DATABASES) میباشد

خود آموز SQL به شما نحوه استفاده از SQL و دستیابی وکنترل داده ها را توسط آن در MY SQL,MS ACCESS ,SQL SERVER, ORACLE, SYBASE,DB2 و دیگر سیستم های پایگاه داده ای آموزش میدهد.

SQL چیست؟
SQL بر پایه زبان پرس و جو ساخت یافته میباشد
SQL به شما اجازه دستیابی و کنترل داده ها را می دهد
SQL یک استاندارد ANSI( انجمن استاندارد ملی آمریکا) میباشد.

SQL چه کاری انجام میدهد؟
SQL میتواند درخواستهای پیوسته یک پایگاه داده را اجرا کند
SQL متواند دوباره اطلاعات را از پایگاه داده پس بگیرد
SQL میتواند یک رکورد شامل اطلاعات را در پایگاه داده ذخیره کند
SQL متواند اطلاعات پایگاه داده را به روز رسانی کند
SQL میتواند هر قسمت از اطلاعات را از پاگاه داده اصلاح یا حذف کند
SQL میتواند یک پایگاه داده تازه بسازد
SQL میتواند جداول حاوی اطلاعات جدید را به پایگاه داده اضافه کند
SQL اجازه تنظیم جداول و شیوه دستیابی به اطلاعات و نحوه نمایش اطلاعات را میدهد.

SQL یک استاندارد است اما ...
با وجود آنکه SQL یک استاندارد است اما ورژن های مختلفی از آن وجود دارد

به هرحال SQL یک استاندارد ANSI میباشد و با آن مطابقت دارد و از تمام دستورات اصلی از طریق مشابه پشتیبانی میکند مثل(SELECT,UPDATE ,DLELET,INSERT,WHERE)
نکته : بسیاری از برنامه های پایگاه داده ای SQL شاخه های اختصاصی خودشان را به استاندارد SQL اضافه میککنند.

استفاده از SQL در وب سایت خود
اگر میخواهید وب سایتی بنویسید که از پایگاه داده اطلاعاتی را نمایش دهد به ابزار زیر احتیاج پیدا خواهی کرد:
یک برنامه RDBMS (MY SQL,SQL SERVER, MS ACCESS)
یک زبان سمت کاربر مانند PHP ,ASP,
SQL
HTML/CSS

RDBMS (سیستم مدیریت پایگاه داده ای)
RDBMS بر پایه RELATIONAL DATABASES MANAGEMENT SYSTEM میباشد.
RDBMS پایه ای برای SQL و تمام سیستم های پایگاه داده ای جدید(,SQL SERVER, ORACLE, SYBASE,DB2 MYSQL,MS ACCESS ) میباشد.
در RDBMS داده ها و اطلاعات موجود در پایگاه داده در جداول ذخیره میگردد.
جدول یک مجموعه ای است از اطلاعات ثبت شده مرتبط و وابسته به هم که از ستون ها و ردیف ها تشکیل شده است.

بیمه البرز شرکت رنگسازی ایران شرکت اطلس خودرو شرکت فولاد یزد دانشکده علوم پزشکی