برند سازی و تبلیغات برند در اینترنت

کارشناسان مجرب شرکت طراحی پرتو درمباحث مختلفی چون برند سازی ، جایگاه یابی و جایگاه سازی برند، انتخاب نام موثر برای برند، ایجاد طبقه بندی جدید، انتخاب رنگ برند و طراحی لوگو برای آن، عمق و ارزش برند، روابط عمومی، رویدادسازی، تبلیغات و... همراه شما خواهند بود.

برندسازی

برندسازی ، برند سازی اینترنتی ، شخصیت برند

خدمات واحد برند سازی پرتو

  • مشاوره برندینگ و بازاریابی
  • آموزش بازاریابی و برندینگ
  • کنفرانس و سمینارهای آموزشی
  • تحلیل یکپارچگی هویت برند و ممیزی برندها
  • تحقیقات بازار (Market Research)
  • برند سازی در سطح اینترنت
تماس بگیرید:
021 860 19 341
021 860 26 251


برند سازی و تبلیغات برند در اینترنت

برندسازی مجموعه‌ای از راهکارهاست که به نام تجاری شما هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز می‌کند. برندسازی شامل مباحث مختلفی چون جایگاه یابی و جایگاه سازی برند، انتخاب نام موثر برای برند، ایجاد طبقه بندی جدید، انتخاب رنگ برند و طراحی لوگو برای آن، بسط برند یا محدود نمودن دامنه تمرکز، عمق و ارزش برند، روابط عمومی، رویدادسازی، تبلیغات و... می‌باشد.

برندسازی، فرایند معنا بخشیدن به یک نام است.


ساختار برند (نام و نشان تجاری)
«ساختار برند»: هرنام تجاری دارای دو بُعد (ساختار) است که عبارتند از :

الف: بُعد مشهود: منظور از ساختار مشهود برند ویژگی های فیزیکی و قابل مشاهده برند می باشد که عبارتند از: لوگو تایپ، شیوه طراحی، شیوه نگارش، رنگ، علامت، زبان و...

ب: بُعد نامشهود: مهمترین عامل نامشهود هر نام تجاری هویت آن است. هویت برند مجموعه منحصر به فردی از تعلقات و تداعی های برند است که مدیران سازمان تمایل به ایجاد و نگهداری آنها دارند. هویت نام تجاری به عنوان پایه و اساس فرآیند ساخت نام تجاری می باشد
اغلب هنگامیکه درباره ایجاد یك نام تجاری جدید بحث می شود، تنها به بخش نخست هر نام تجاری كه مشهود است توجه می شود، اما موضوع اصلی و حیاتی که در ایجاد یك نام تجاری وجود دارد و نباید از كنار آن به راحتی گذشت موضوع تعریف هویت و اجزای آن می باشد.
ابعاد هویت برند عبارتست از پیكر، شخصیت برند، فرهنگ، رابطه، خود انگاره و بازتابش


کارشناسان مجرب شرکت طراحی پرتو درمباحث مختلفی چون جایگاه یابی و جایگاه سازی برند، انتخاب نام موثر برای برند، ایجاد طبقه بندی جدید، انتخاب رنگ برند و طراحی لوگو برای آن، عمق و ارزش برند، روابط عمومی، رویدادسازی، تبلیغات و... همراه شما خواهند بود.

نیاز به مشاوره دارید؟!      با ما تماس بگیرید ! :)تگ ها :   برندسازی برندسازی اینترنتی ساخت برند ایجاد برند شخصیت برند

سامانه پشتیبانی شرکت طراحی پرتو