نظرتان درباره معادل‌های فارسی حوزه ICT چیست؟

برخی می‌گویند «واژه جدید مثل کفش نو است»؛ اول پا را می‌زند ولی به مرور جای خود را باز می‌کند. لغات حوزه فناوری اطلاعات هم می‌توانند مصداق این مورد باشند، اما معادل‌سازی این واژه‌ها تا چه اندازه مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است؟
انتخاب جایگزین برای واژه‌های بیگانه بخشی از وظیفه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است و در این زمینه، ارتباطات و فناوری اطلاعلات نیز از این قاعده مستثنی نشده و نمونه‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد که حاصل معادل‌سازی فرهنگستان و تغییر از زبان‌های دیگر به زبان فارسی است.

در این میان نکته‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه مردم چه میزان از این واژه‌های معادل استفاده می‌کنند و البته اگر از آنها دلیل عمومیت نیافتن یا پذیرش واژگان را بپرسید، به نواقصی همچون سنگین بودن تلفظ، خوش‌آهنگ نبودن یا بی‌ارتباطی معنی واژه جدید با واژه بیگانه اشاره خواهند کرد.

فرهنگستان گاهی معادل‌هایی برای برخی از واژه‌های بیگانه برمی‌گزیند که درواقع ترجمه لغت‌ به لغت این کلمات است؛ درواقع به نظر می‌رسد برخی از کلمات ناچار به تغییر از زبان بیگانه به زبان فارسی هستند، حتی اگر لغات جایگزین کارآیی مناسب را نداشته، نه توسط مردم مورد استفاده قرار گیرند و نه لغت جایگزین‌شده، معنی واژه موردنظر در زبان بیگانه را به ذهن متبادر کند.

(بیشتر…)