استارتاپ ایرانی

در پشت پرده استارتاپ های ایرانی چه می گذرد؟

با گسترش و توسعه فضای استارتاپ در کشور در سالهای اخیر در حال حاضر نهادها و مجموعه های مختلفی در این فضا در حال فعالیت هستند.
در یک دسته بندی مختصر می توان فعالین در این حوزه را به سازمان ها و نهادهای دولتی، شرکت های خصوصی، شتابدهنده ها و رویدادهای بزرگ و کوچک تقسیم بندی نمود.
مهم ترین و فعال ترین نهاد دولتی فعال در این اکوسیستم مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. این مرکز در سالهای اخیر با حمایت از برگزاری رویدادهای این حوزه خصوصا استارتاپ ویکندها و همچنین ایجاد شتاب دهنده های آواتک و دیموند تاثیر بسیار زیادی در توسعه فضای کسب و کار استارتاپی کشور داشته است.

هر چند با توجه به رویکرد دولتی این مجموعه کمتر از این نهاد و افراد شاغل در آن یاد می شود. خبرهای اخیر از کمک این نهاد به تاسیس شتابدهنده های جدید حکایت می کند و اخیرا این مجموعه حمایت از اردوی استارتاپی را بجای استارتاپ ویکند در دستور کار خود قرارداده است.
استارتاپ ویکند که با مدیریت کانون کارآفرینی ایران (IEA) برگزار می گردد، یک رویداد آموزشی-تجربی (Experiental Education) در سراسر دنیاست که در ۳ روز متوالی (در انتهای هفته) برگزار می گردد.
برگزاری این برنامه که با حمایت مستقیم پارک فناوری پردیس در این چندساله پیگیری گردیده است در کنار برگزاری رویدادهایی همچون همکفر، استارتاپ گرایند، بوت کمپ و … اثر بسیار زیادی در توسعه و گسترش اکوسیستم فناورانه کشور داشته است.
البته نمی توان از نقش کانون کارآفرین ایران در ترویج و توسعه این برنامه به راحتی گذشت.
کانون کارآفرینی ایران(IEA)، یک سازمان غیر انتفاعی با هدف تشویق و توسعه فضای کارآفرینی در کشور است که با اجرای برنامه های متعدد، ابزار های حمایتی را برای کارآفرینان ایجاد می نماید. از دیگر برنامه های کانون میزبانی هفته جهانی کارآفرینی در ایران، برگزاری جشنواره وب ایران می توان نام برد.
دانشگاه شریف
دانشگاه شریف و مرکز رشد و کارآفرینی آن نیز نقش پررنگ و محوری در توسعه فضای کارآفرینانه کشور بر عهده داشته اند. در هر زمانی از سال تحصیلی که گذری در این دانشگاه داشته باشید. خواهید دید که یکی از رویدادهای کوچک و بزرگ کارآفرینانه کشور در حال برگزاری در این دانشگاه می باشد.
مرکز کارآفرین دانشگاه شریف توانسته است از مزیت اصلی آن یعنی حضور دانشجویان نخبه کشور در این دانشگاه حداکثر استفاده را ببرد و خود را به عنوان چهارراه اصلی حضور استارتاپ ها و افراد فعال در این حوزه معرفی کند.
شریف اکسلریتور نیز از ابتدای سال ۹۴ در این مجموعه آغاز به فعالیت نموده و رویداد استارتاپ تریگر هم کم کم جای خود را به عنوان یک رویداد آموزشی چند روزه باز کرده است.

نکته حائز اهمیت در خصوص دانشگاه شریف رویکرد بومی و سابقه فعالیت های کارآفرینانه در آن هست که در نگاه با فعالیت های همسان خود برتری و مزیت نسبی برای این دانشگاه ایجاد نموده است؛
برای مثال جشنواره کسب و کار و توسعه کارآفرینی شریف (VCCUP) در سال ۹۴ شاهد برگزاری هفتمین دوره خود البته با رویکرد ملی می باشد. در جایی که رویدادهای مشابه کشور عموما در دوساله اخیر شکل گرفته اند.
در سال جاری این رویداد نیز با نگاهی به سایر فعالیت های فناورانه کشور ضمن توسعه دوره ها و کارگاه های آموزشی خود سعی در ارائه مشاوره و منتوری منظم به شرکت کنندگان خود در طی برگزاری جشنواره دارد.
همانگونه که از اسم VCCUP نیز مشخص است هدف اصلی این جشنواره شناسایی و معرفی طرح های برتر حوزه استارتاپی به سرمایه گذاران خطرپذیر است که در دو سطح طرح های برتر و ایده های برتر در روز اختتامیه جشنواره در آذرماه به ایشان معرفی می شوند.

ایجاد شریف اکسلریتور نیز یکی دیگر از قطعات پازل دانشگاه شریف برای کمک به استارتاپ ها را تکمیل کرده است. در این میان نمی توان از معرفی ستاک نیز عبور کرد مجموعه ای که با عنوان دروازه ورودی طرح ها و کارآفرینان به مرکز رشد، مرکز کارآفرینی و سایر حمایت های دانشگاه از کارآفرینان شکل گرفته است.
استارتاپ تریگر نیز رویدادی است که برای توسعه طرح ها و ایده هاو تیم یابی در این دانشگاه برگزار می شود.
سرآوا پارس
شاید بتوان مهمترین مزیت مجموعه سرآوا را نزدیکی و همکاری نزدیک با پارک فناوری پردیس برشمرد، مجموعه ای که به نظر می رسد توانسته است با استفاده از ظرفیت این مجموعه دولتی تا جایی فعالیت خود را توسعه دهد که حتی در برخی موارد از نام مرکز شتابدهی نوآوری و پارک فناوری پردیس نیز پررنگ تر مطرح گردد.
البته این موضوع به معنای عدم توانمندی و نبود دانش و تجربه کافی در این مجموعه نیست، بر عکس هنر همکاری مناسب با دولت و در کنار آن توسعه شبکه همکاران خصوصی و سرمایه گذاران از نقاط قوت اصلی این مجموعه می باشد.
در حال حاضر سرآوا پارس به عنوان یکی از فعال ترین شرکت های سرمایه گذاری در استارتاپها معرفی می شود که تاسیس شتابدهنده آواتک نیز یکی از موفق ترین سرمایه گذاری های این مجموعه می باشد. آواتک به عنوان اولین شتابدهنده ایرانی در حال حاضر فراخوان جذب سومین دوره طرح ها را منتشر نموده است.
,در پشت پرده استارتاپ ها در ایران چه می گذرد؟ استارات آپ,استارتاپ تریگر,استارتاپ ویکند,روانشناسی موفقیت

رهنما
شاید بتوان معرفی شرکت رهنما به عنوان یکی از فعالین در حوزه کارآفرینی را مرهون حضور فعال ایشان در دوره های پنجم و ششم جشنواره توسعه کسب و کار و کارآفرینی شریف VCCUP دانست.
این مجموعه در زمانی که عناصر فعال زیادی در حوزه کارآفرینی فعالیت نداشتند با رخ نمایی در دانش گاه شریف به عنوان چهارراه آینده استارتاپها توانست حضور خود را به عنوان یکی از حامیان این عرصه معرفی نماید؛ بعدتر نیز با مشارکت در تشکیل سرآوا پارس و اتصال به شبکه ایجاد شده توسط پارک فناوری پردیس حضور خود را در این عرصه تثبیت نمود.
در حال حاضر این شرکت با حفظ فعالیت های قبلی خود و وجود طرح ها و خطوط کسب و کاری مشخص بدون ایجاد سازوکار مشخص و ثابتی برای سرمایه گذاری و کمک به تیم ها، با توسعه حضور خود در رویدادهای کارآفرینانه به شناسایی و شناخت طرح های موفق آینده و در صورت لزوم سرمایه گذاری در آنها می پردازد.

شناسا
شناسا اولین تجربه جدی شناخته شده در ایران برای ایفای نقش نهادهای مالی و سرمایه گذاری وابسته به بانکها در ورود به عرصه سرمایه گذاری در طرح ها به شیوه خطرپذیر است، شرکتی که توسط بانک پاسارگاد برای این نوع از سرمایه گذاری ایجاد گردیده است.
عدم سرمایه گذاری جدی این شرکت در طرح ها تا ابتدای امسال علیرغم حضور گسترده در رویدادهای مربوطه و معرفی خود به عنوان یکی از بازیگران جدی در این عرصه سوال بزرگی در ذهن فعالین حوزه کارآفرینی ایجاد کرده بود ولی سرمایه گذاری یکباره در طرح های متعدد در چندماهه اخیر توسط این شرکت سبب شده است جدیت این مجموعه برای سرمایه گذاری در طرح ها را به اثبات رساند.
این مسئله در کنار تاسیس مرکز نوآوری فناپ و در پی آن راه اندازی کافه IT و اخیرا تریگ آپ مجموعه بانک پاسارگاد را به عنوان یک نهاد مالی پیشرو در عرصه دانش بنیان و سرمایه گذاری های نوین معرفی نموده است.
,در پشت پرده استارتاپ ها در ایران چه می گذرد؟ استارات آپ,استارتاپ تریگر,استارتاپ ویکند,روانشناسی موفقیت

فناپ
با تاسیس مرکز نوآوری فناپ و فراخوان محدود این مرکز برای حمایت از طرح ها و ایده های استارتاپی سوالی در خصوص تفاوت نقش شناسا و این مرکز را در ذهن مخاطبین ایجاد نمود و شائبه وجود رقابت داخلی در پاسارگادی ها را اشاعه داد.
اما افتتاح یک به یک پروژه های این مرکز کم کم زنجیره کافه IT، مرکز شتابدهی حمایت از استارتاپ های ICTیا TRIGUP و در نهایت شناسا را به عنوان سلسله منسجم و پیوسته که از محلی برای تلاقی افراد و شکل گیری ایده ها تا فرصتی برای توسعه طرح ها و بعدتر سرمایه گذاری درآنها را در بر می گیرد معرفی نمود.
در حال حاضر کافه IT با برگزاری منظم رویدادهای فناورانه و همچنین ارائه فرصتی برای حضور تیم ها و طرح ها تا زمان برگزاری رویدادهای ورودی به مرکز شتابدهی TRIGUP مجموعه فناپ را به لحاظ ارائه خدمات عمومی و کمک به صاحبان طرح و ایده پیش از هرگونه ارزیابی از دیگر فعالین این عرصه متمایز نموده است.
,در پشت پرده استارتاپ ها در ایران چه می گذرد؟ استارات آپ,استارتاپ تریگر,استارتاپ ویکند,روانشناسی موفقیت

دیموند
شاید اتصال این مجموعه به plug & play انتظار زیادی را در حوزه کسب و کاری ایجاد کرده بود. اما علی رغم استقرار اولیه تیم دیموند در دانشگاه شریف و همکاری بعدی آنها با مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس شتاب و عجله زیادی در جذب تیم های استارتاپی در فعالیت های ایشان مشاهده نمی شود.
شاید سابقه خوب و تجربه مناسب قبلی آن ها در خارج از ایران باعث شده است فعالیت های این مجموعه بدون احساس رقابت با دیگر فعالین حوزه دنبال شود و البته گذشت زمان نیجه را بهتر مشخص خواهد نمود.
در حال حاضر دیموند به عنوان یکی از شتابدهنده ها تحت حمایت پارک فناوری پردیس درحال فعالیت می باشد.
در کنار موارد ذکر شده به شتابدهنده های تک، مپس و رویدادهایی همچون همفکر، هم نت، وایزآپ و … نیز می توان اشاره نمود که ضمن اهمیت انها در این اکوسیستم به دلیل اجتناب از طولانی شدن سخن به شرح آنها در این مختصر پرداخته نشد.
,در پشت پرده استارتاپ ها در ایران چه می گذرد؟ استارات آپ,استارتاپ تریگر,استارتاپ ویکند,روانشناسی موفقیت
قابل ذکر است عمده نهادهای فعال در این اکوسیستم در چندساله اخیر شکل گرفته ایند ولی رشد و ظهور فعالین جدید در آن نه تنها باعث کنار رفتن فعالیت های بومی توسعه کارآفرینی در کشور نشده است بلکه هیجان ناشی از این فعالیت ها باعث غنای بیشتر به رویدادها و نهادهای بومی تر مانند پارک فناوری پریس، دانشگاه شریف، شرکت هایی مانند فناپ و جشنواره VCCUP شده است .
بازیگرانی که داستان های موفقیت آنها قبل تر باعث رشد و توسعه کسب و کار نقش آفرینان جدید شده اند در حال حاضر با نوعی پوست اندازی فعالیت های خود را درقالب های جدیدتر دنبال می کنند، که شرح آن ان شا الله در فرصت های بعدی ارائه خواهد شد.
در پایان لازم به اشاره است که مطالب ذکر شده برداشتی آزاد از اکوسیستم استارتاپی کشور در حد میزان شناخت و شبکه ارتباطی نگارنده بوده است و عدم ذکر و یا تحلیل های ارائه شده نیز در این دایره قابل طرح می باشد.

منبع : برسام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *